Weimaraner of Weimarse Staande Hond

De Weimaraner of Weimarse Staande Hond is vóór alles een jachthond. Hij staat echter niet alleen voor, zoals zijn officiële naam zou doen vermoeden, maar is ook een opvallende apporteur in alle soorten terrein en onder alle omstandigheden. De rasclub legt via proeven ook de nadruk op dit apporteerwerk. De Weimaraner blijkt vooral in waterrijke gebieden voortreffelijk werk te verrichten, maar zijn repertoire omvat eveneens verloren zoeken, zweetwerk en speurwerk aan de lange lijn. Hij is dus meer dan alleen een uitmuntende staande hond op veer- en haarwild.

Bovendien is hij zowel bij de jacht kort voor het geweer als bij de drijfjacht inzetbaar. Doordat de elegante Weimaraner een zacht karakter heeft en zijn sterke jachtpassie nauwelijks dwangmatig ondergaat, kan hij ook als gezelschapshond worden gehouden. Voorwaarde is dan wel dat hij genoeg bewegingsvrijheid krijgt en tijdens wandelingen zijn energie kwijt moet kunnen. Het is overigens een meegaande hond, die ook nog waaks is. Maar zoals gezegd liggen zijn veelzijdige talenten allereerst in de jacht. Zoals uit de standaard blijkt, bestaan of bestonden er drie variëteiten van de Weimarse Staande Hond: de korthaar, de stokhaar en de langhaar. Van het stokharige slag wordt aangenomen dat deze hond niet meer bestaat. De langhaar heeft sinds enige jaren een aparte status gekregen. Dat wil zeggen dat langharen en kortharen niet onderling mogen worden gekruist.

Voor kinderen zijn deze honden in de regel erg vriendelijk en wanneer je de hond al vroeg socialiseert met katten en andere huisdieren, zal ook hun gezelschap geen problemen opleveren. met soortgenoten gaan Weimaraners eveneens goed om. Het ras is redelijk waaks, maar niet uitgesproken onvriendelijk tegen onbekenden. Maar wees gerust, als de nood aan de man is, zal deze hond er zijn.

Hij is vriendelijk, gehoorzaam, moedig.

Weimaraners zijn snelle leerlingen die graag iets voor hun baas doen en intelligent genoeg zijn om te begrijpen wat er van ze verlangd wordt. De toekomstige eigenaar moet stevig in zijn schoenen staan, want Weimaraners kunnen soms wat dominant zijn.

De Weimaraner heeft relatief weinig vachtverzorging nodig. Zo nu en dan gebruik je een rubberen borstel om het dode haar te verwijderen.

Komt uit: Duitsland.
Ontstaan in: 17e eeuw
Gewicht: 32 – 39 kg
Kleur: Muisgrijs, zilvergrijs, zilver
Vacht: Zowel kort als langharige soort
Levensverwachting: 12 – 13 jaar
Aard: Vriendelijk, gehoorzaam, moedig.