Spinone

Komt uit:Italië
Ontstaan in:Middeleeuwen
Gewicht:32 – 37 kg
Kleur:Wit, oranje en wit, oranje-schimmel, bruin-schimmel
Vacht:Stijf, hard en dicht
Levensverwachting:12 – 13 jaar
Aard:Rustig, vriendelijk en aanhankelijk

De Spinone is het volmaakte type jachthond. Hij is namelijk in staat om zich uit de moeilijkst denkbare omstandigheden te redden. Verder slaagt hij erin om door te dringen in het meest onontwarbare riet, de dichtste braambosjes en doornstruiken. Bovendien kan hij even goed tegen de hitte als tegen de kou. Zijn ruige pels is in de zomer bijna glad en in de winter heel dik.

De Spinone heeft eveneens zeer veel talent als jachthond voor waterwerk. Zijn grote kracht stelt hem dan ook in staat om door diep water te gaan. Daarnaast zorgt zijn robuustheid ervoor dat hij het koudste water kan trotseren, terwijl hij ook nog aanleg heeft om te apporteren. Diverse deskundigen schrijven hem kwaliteiten toe zoals een scherpe neus, gedweeheid, geduld, sociaal gedrag en intelligentie.

Aan het feit dat uit zijn blik een bijna menselijke zachtmoedigheid spreekt, kan nog worden toegevoegd dat hij een diepe genegenheid voor zijn baas en diens gezin toont. Hij mag dan groot en ruig zijn, tegenover kinderen gedraagt hij zich zeer zachtmoedig. De Spinone kan zijn vaste voorstaan heel lang volhouden, iets dat van groot belang is voor de jacht in de bergen. Maar ook in het bos wordt zijn vasthoudendheid bijzonder gewaardeerd.

Zodra hij lucht krijgt van een wild konijn, aarzelt hij niet om in de zogenaamde abaouns (een variëteit van de groene eik met stekelige, dikke bladeren) of in grasstruiken door te dringen. Als er een konijn in de bosjes zit, zal de hond er niet eerder uit komen dan zijn prooi. Hij schommelt met zijn geweldige achterhand, schudt het bovenste gebladerte heen en weer, en wijst de jager op die manier hoe en waar deze moet lopen en wanneer hij moet stoppen.

Deze stoere, zeer stoutmoedige en krachtige hond kan op elk soort terrein en bij elk soort weer jagen. Hij is niet bang voor water of braamstruiken (spinone betekent “doorn”). Hij zoekt met zijn vrij korte snuit systematisch en hij is een uitstekende retriever met brakachtige eigenschappen. De Spinone heeft een consequente opvoeding nodig.

Hij moet regelmatig worden geborsteld en er moet geregeld aandacht worden geschonken aan zijn oren. De vacht is 4 tot 6 cm lang, stijf, hard en dicht. Geen ondervacht. Korter op hoofd, oren en voorkant van de benen. Bevedering op de achterkant van de benen.