Rottweiler

Komt uit:Duitsland
Ontstaan in:Rond 1820
Gewicht:41 – 50 kg
Kleur:Zwart bruin
Vacht:Stokharig
Levensverwachting:11 – 12jaar
Aard:Schrander, aanhankelijk, werklustig

De Rottweiler is al eeuwenoud. Zijn geschiedenis is daarom in nevelen gehuld. Maar omdat de stad Rottweil en omstreken ooit deel uitmaakte van het Romeinse Rijk en de Romeinen zware dogachtige oorlogs- en vechthonden hadden, wordt vaak aangenomen dat hij daarvan afstamt. Ook de Zwitserse Sennenhonden passen in dat plaatje, maar sommige vooraanstaande Zwitserse kynologen benadrukken dat de Sennenhonden van eenvoudige boerenerfhonden afstammen. In ieder geval is de Rottweiler een prima waakhond en veedrijver. Oorspronkelijk werd hij ingezet voor de jacht op wilde zwijnen. De stad Rottweil ontplooide zich in de Middeleeuwen tot een belangrijk overslagcentrum van vee. Dat heeft ongetwijfeld bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van deze stoere hond. Er moeten indertijd heel wat van deze veedrijvers in en om de stad Rottweil hebben geleefd en gewerkt.

Tot het moment dat de spoorwegen het vervoer van vee overnamen, was de Rottweiler één van de centrale figuren in de vleeshandel van Zuid-Duitsland. Men noemde hem niet voor niets de ‘slagershond’ of de ‘Rottweiler Metzgerhund’. Daarna raakte het ras uit de belangstelling. In 1901 waren er nog maar weinig raszuivere honden over en er bestond zelfs geen rasstandaard.

Door de vraag naar waak- en verdedigingshonden leefde de Rottweiler weer op. Bovendien bleek hij ook geschikt als reddings- en speurhond. Ze hebben de reputatie fel te zijn, maar ze zijn eerder onverzettelijk. In ieder geval moeten ze vanwege hun kracht bijzonder goed worden gesocialiseerd. Een goed opgevoede Rottweiler is vriendelijk, kalm en gehoorzaam.

Wanneer de Rottweiler evenwichtig en consequent wordt opgevoed, zal hij trouw zijn aan zijn gezin en zeker een goede speelkameraad voor de kinderen vormen. Katten en andere huisdieren zullen zonder problemen geaccepteerd worden, mits de hond al op jonge leeftijd positieve ervaringen heeft opgedaan met deze dieren. Sommige Rottweilers kunnen enigszins dominant zijn ten opzichte van andere honden en willen zich graag laten gelden. Bekenden van de familie worden meestal enthousiast begroet, vreemden daarentegen komen niet verder dan het tuinhek. De Rottweiler is een uitmuntende waakhond.

Rottweilers kunnen wat dominant van karakter zijn en hebben daarom een evenwichtige en rustige baas nodig die stevig in zijn schoenen staat en te allen tijde eerlijk blijft. Leer de pup wat wel en niet mag en blijf daar consequent in. Deze honden zijn erg gevoelig voor de stem; gebruik deze dan ook als de hond iets goed doet. Een afwisselende training levert de beste resultaten op. In de regel moet je bij de reuen iets krachtiger optreden dan bij teven, die vaak milder van karakter zijn.