Petit Bleu de  Gascogne

Komt uit:Frankrijk
Ontstaan in:Middeleeuwen
Gewicht:18 – 22 kg
Kleur:Blauw-zwart
Vacht:Dichte, korte  vacht
Levensverwachting:12  jaar
Aard:Aanhankelijk, rustig, vriendelijk

De Petit Bleu de Gascogne behoort tot de rassengroep van de Lopende Honden, en is één van de vier types van de Chien Bleu de Gascogne. De overige drie zijn de Grand Bleu de Gascogne, de Basset Bleu de Gascogne en de Griffon Bleu de Gascogne. Deze Petit is een levendige en actieve hond, die geschikt is voor de jacht op de meeste soorten wild. Hij wordt vooral gebruikt voor de korte jacht met het geweer. De haas is zijn meest geliefde wild. De Petit Blue de Gascogne is een meutehond die in een groep leeft en in zijn land van herkomst, Frankrijk, uitsluitend voor de jacht wordt gehouden. Het is een uitstekende brak, die uitblinkt in het volgen van het spoor van de haas en de ree.

Als hij toch eens een paar centimeter te veel schouderhoogte heeft, kan de jachtmeester hem heus wel aanhouden, zolang hij hem maar niet op tentoonstellingen uitbrengt.

De honden gaan in een meute een prooi zoeken en deze achtervolgen terwijl ze luidkeels aan de jager laten weten waar het wild zich bevindt. Dergelijke honden hebben een diep geworteld jachtinstinct en een zeer goede neus. Het spreekt voor zich dat deze meutehonden erg goed met soortgenoten om kunnen gaan, maar ook tegen kinderen zijn ze vriendelijk, al kunnen ze wat onstuimig zijn in de omgang. Doordat ze zelfstandig jagen in een groep, zonder commando’s van een eigenaar, zijn ze in sterke mate onafhankelijk van karakter, erg sociaal en zeer moedig. Deze honden komen buiten Frankrijk niet veel voor.

De petit Bleu de Gascogne kan zich, in tegenstelling tot de andere Hoogbenige Drijvende Brakken, met de juiste begeleiding redelijk goed aanpassen als gezinshond.

Deze honden zijn niet geschikt voor het stadsleven. zij moeten op het platteland leven en wanneer zij deel uitmaken van een meute, in een kennel. Zij hebben ruimte en beweging nodig. Zij moeten regelmatig geborsteld worden. De conditie van de oren moet regelmatig gecontroleerd worden.