Honden in dienst van de mens

Sedert de hond in de buurt van de mens verblijft, heeft hij zich nuttig gemaakt. Eerst werd hij als waakhond ingezet, maar al gauw vergezelde hij de mens tijdens de jacht. Herders gebruikten honden om vee te bewaken en later om het bij elkaar te houden en op te drijven. Op het noordelijk halfrond werden honden gebruikt om sleeën en karren te trekken en eeuwenlang zijn ze voor allerlei militaire doeleinden gebruikt. Tegenwoordig worden ze ook op andere terreinen ingezet. Ze worden getraind om te ‘zien’ voor blinden, gehandicapten te helpen, drugs op te sporen en mensen te redden.

Waken en beschermen
Honden hebben ‘huis en haard’ bewaakt en beschermd sedert de mens ontdekte dat de natuurlijke eigenschap van de wolf om te kunnen blaffen door selectieve fokkerij kon worden versterkt.

St Bernard als mensenredder

Tegen de tijd dat de grote oude beschavingen in het Midden-Oosten een feit waren, waren er niet alleen verdedigingshonden, maar ook oorlogshonden. In de middeleeuwen gebruikten ook de Europese heersers oorlogshonden. Zelfs in deze eeuw hebben legers honden voor militaire doeleinden ingezet als berichtenhond, waak-hond en mijndetector hond. Uit de oorlogshond is de politiehond ontstaan, die tegen-woordig op allerlei plaatsen inzetbaar is.

Oorlogsheld
Helpende honden

Tegen het einde van de Eerste Wereldoorlog trainde de Duitse regering de eerste geleidehonden voor soldaten die in de oorlog blind waren geworden. Hierdoor ontstond de eerste organisatie ter wereld die zich bezig hield met het trainen van geleidehonden.

Tegen 1930 werd een dergelijke organisatie opgericht in Groot-Brittannie en kort daarop ook in de Verenigde Staten. In 1935 werd de eerste geleidehondenschool in Nederland opgericht. Tegenwoordig zijn overal ter wereld dergelijke scholen en worden honden ook getraind om doven en slechthorenden te helpen. In de jaren 70 werd hiertoe in de Verenigde Staten het initiatief genomen. Ook worden honden opgeleid om mensen in een rolstoel te helpen door deuren te openen of voorwerpen op te pakken. Al deze honden hebben een dubbele functie. Ze zijn er in de eerste plaats een verloren zintuig fysieke functie te vervangen. In de jaren 70 merkten therapeuten echter dat deze honden een even belangrijke andere rol hebben, ze geven een gehandicapte eigenaars het gevoel van eigenwaarde terug.