Korthaar Collie

Komt uit:Groot-Brittannië
Ontstaan in:19e eeuw
Gewicht:18 – 30 kg
Kleur:Zand-wit, blue-merle, driekleur
Vacht:Kort en dicht
Levensverwachting:12 – 14 jaar
Aard:Reactief, Sociaal, Alert, Intelligent, Actief, Trainbaar

De geschiedenis van de Korthaar Collie en de Langhaar Collie loopt voor een groot deel parallel. Toch is de Korthaar Collie vaak nog oorspronkelijker en komt zijn aard als vroegere veedrijver meer tot uiting.

Hij is minder bekend en populair dan de Langhaar, maar is bij een kleine groep van echte liefhebbers ook in België en Nederland zeer populair.

Veel Kortharen stammen af van de driekleurige hond, Trefoil genaamd, die in 1873 werd geboren. Kortharen zijn oorspronkelijker dan de Langhaar Collies

Hij is een uitstekende gezelschapshond en heeft zijn waarde ook bewezen als hulphond voor blinden en gehandicapten.