Honden

 

Creodonten
De creodonten waren een groep kleine, vleesetende dieren.
Voorouders van de hond
!00 -50 Miljoen jaar geleden
Miacis
Fossiele tanden van Miacis  tonen aan dat deze vleeseter in het Eocoon leefde. Deze kleine dieren hadden spreidvoeten,waarschijnlijk leefden ze in bomen.
Hesperocyon
Waarschijnlijk de eerste echte voorvader van de hondachtigen. Ontwikkelde zich in Noord-Amerika, tussen 38 en 26 miljoen jaar geleden. De oudste dieren die anatomisch  over een inwendig oor beschikken dat kenmerkend is voor hondachtigen.
 
Cynodictis
In verschillende werelddelen ontwikkelden zich vleesetende zoogdieren onafhankelijk van elkaar. Cynodictis’ waren succes-volle vleeseters die behoorden tot de familie van Amphicyon.
 
Tomarctus
In het Mioceen, tussen 26 en 7 miljoen jaar geleden, bestonden al 42 verschillende geslachten hondachtige dieren. Tomarctus had al iets van de anatomie van het gebit van de moderne hond.
 
Moderne hondachtigen.
Tegen het eind van het Plioceen en begin van het Pleistoceen, twee miljoen jaar geleden, had de basis voor alle moderne carnivoren zich ontwikkeld. De 40 geslachten van hondachtigen waren geslonken tot het tiental van nu. De grootste daarvan, Canis, omvat wolven, jakhalzen, de coyote en de honden.