Greyhound

Komt uit:Egypte / Groot-Brittannië.
Ontstaan in:Oudheid
Gewicht:27 – 32 kg
Kleur:Wit, reebruin, rood, zwart
Vacht:Glad en kort
Levensverwachting:10 – 12 jaar
Aard:Aanhankelijk, Zachtaardig, Atletisch, Intelligent, Evenwichtig, Rustig

De Greyhound is bovenal aanhankelijk en is een trouwe metgezel, iets dat in zijn geschiedenis besloten ligt. Het is een liefdevolle hond, die een zeer sterke relatie met zijn eigenaar en de eventuele gezinsleden ontwikkelt. Derhalve is de Greyhound erg gevoelig aangelegd.

Een lichte stemverheffing brengt de hond al uit zijn element. Zo alert als de hond buiten is, zo rustig is hij in het huis. Een bezoeker zal de aanwezigheid van de Greyhound nauwelijks opmerken.

Een Greyhound heeft doorgaans weinig op met vreemden en kenmerkt zich in zijn benadering jegens buitenstaanders noch door overmatig enthousiast, noch door agressief gedrag.

Hij is vriendelijk, doch ietwat afstandelijk jegens buitenstaanders. De Greyhound kan, afhankelijk van zijn stemming, zeer rustig, of zeer zenuwachtig gedrag vertonen. De hond is erg gevoelig voor invloeden van buitenaf.
De vaak humoristische en onverschillige gedragingen van de Greyhound doen sommigen geloven dat deze hond niet bijster intelligent zou zijn. Algemeen wordt echter aangenomen dat hij een gemiddelde intelligentie heeft.

De Greyhound is betrouwbaar met kinderen en doorgaans evenzo betrouwbaar in de omgang met ras- en soortgenoten. Als hij in zijn oorspronkelijke taak, de jacht, vervult, heeft hij echter weinig oog voor iets anders. Allerhande objecten op weg naar zijn doel worden dan over het hoofd gezien. Hij weet als geen andere hond dat de kortste weg tussen twee punten een rechte lijn is en spelende kinderen en afrasteringen van allerhande soorten die op deze lijn opduiken, vallen buiten het blikveld van de hond. Als, tijdens de jacht, het instinct van de Greyhound de overhand heeft, zijn commando‘s aan dovemansoren besteed.

Daarom kan hij dan ook beter aangelijnd worden uitgelaten. Tijdens de jacht wil de Greyhound, op een voor hem uitzonderlijke manier, nog weleens onverwacht temperamentvol uit de hoek komen. Een snauw naar een concurrent soortgenoot is dan niet ongewoon.